En bitter kamp mellem danskere og svenskere, som har fået en lykkelig udgang

I forbindelse med bygningen af Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige i slutningen af det 20. århundrede fandt man resterne af 7.000 år gamle nåle- og løvskove på bunden af Øresund. Det var yderligere et bevis på, at Skåne (det sydligste Sverige) og Sjælland (det østlige Danmark) en gang har været landfaste med hinanden, og dermed har udgjort et fælles landområde. For 7.000 år siden medførte en global ophedning, at indlandsisen, som dækkede hele Norden, begyndte at smelte, og at havvandet steg – herved opstod Øresund, det smalle sund mellem de to nuværende nordeuropæiske lande.

Øresund har været skueplads for adskillige krige mellem Sverige og Danmark. I mange hundrede år har Skåne udgjort et attraktivt område for ikke alene danske, men  også – og specielt - svenske regenter. Krigslykken har vendt flere gange og i forskellige perioder Skåne har tilhørt enten Danmark eller Sverige. Skåne blev endelig svensk ved 'Freden i Roskilde' i 1658.

Skåne var oprindelig dansk
Fra ca. år 1000 er Skåne omtalt som en central del af Danmark med blandt andet møntslagning i Lund. I 1060 blev Lund bispesæde og i 1103 blev byen ærkebispesæde for et ærkestift, som til at begynde med omfattede hele Norden.

Fra ca. 1100 og frem til 1220 var Skanør og Falsterbo på Skånes sydvestkyst et internationalt handelscentrum, hvor sildemarkederne udgjorde rygraden. I begyndelsen af 1300-tallet blev Skåne lagt øde under en krig mellem Sverige og Danmark, og i 1332 kom Skåne over på svenske hænder – for første gang. I 1360 kom Skåne tilbage til Danmark igen, og det var her, på den østlige side af Øresund, at en stor del af den danske adel valgte at bygge deres godser.
Skåne blev igen svensk – for anden gang – i 1658, og i løbet af de følgende 150 år underkastedes skåningerne en omfattende forsvenskningspolitik, ikke mindst på det sproglige område. Fra dansk side forsøgtes Skåne tilbageerobret igen to gange – i 1676 og i 1710 – men det mislykkedes begge gange.

Tættere kontakter over Øresund
Kontakterne mellem Skåne og Sjælland er blevet knyttet tættere sammen i nyere tid. Studenterne i Lund og København har haft udvekslinger med hinanden gennem de seneste 150 år, og på det idrætslige, kunstneriske og teatermæssige område har grænserne endvidere været relativt udviskede. Også erhvervslivet, forskningen og udviklingen fungerer på grund af de netværk, der er blevet knyttet mellem landene gennem mange år.
Under den anden verdenskrig stod Sverige som neutralt (selv om den svenske regering tillod, at jernbanetransporter med bl.a. krigsmateriel og tropper kørte gennem Skåne og det vestlige Sverige mellem Tyskland og Norge).

Mange indbyggere i det sydlige Sverige var engageret i den danske frihedskamp mod nazisterne, og mange modstandsfolk fik mulighed for at gemme sig på gårdene i Skåne. De mange lys, der brændte langs den skånske kyst blev fyrtårne for dem, som flygtede fra Danmark til Skåne i ro- eller fiskerbåde.

© skane.com 2017